Jonas Vailokaitis

Valstybės kūrimas prasideda žmonių širdyse…

 

 

 

 

 

Brangieji,

Didis Lietuvos Pilietis, Valstybės kūrėjas ir puoselėtojas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Vailokaitis – mūsų kraštietis! Plataus mąstymo asmenybė labai aiškiai ir teisingai suvokė ūkio ir ekonomikos, pramonės ir prekybos, verslo ir bankų svarbą savarankiškos valstybės gyvenime. Dirbo jaunos demokratijos įprasminimo ir įtvirtinimo bei stiprinimo procesuose. Krašto verslo bendruomenė vertina mūsų žymiausio verslininko, bankininko ir ekonomisto idėjas bei nuveiktus darbus, kuris aukščiau visko kėlė Valstybės ir joje gyvenančio žmogaus interesus.

Kviečiame įamžinti kilnaus mecenato Jono Vailokaičio atminimą: jo gimtinės sodyboje Pikžirnių kaime pastatyti paminklą. Savo Valstybės ir krašto istorijos pažinimas ir įamžinimas svarbus žingsnis ateičiai. Tiems, kurie tęs pradėtus darbus, saugos mūsų lietuviškumą. Tikėjimą Lietuvos ateitimi stiprinkime kartu!

Paminklo statybos mecenatai, skyrę projektui 1000 eurų paramą, bus įamžinti, iškalant vardą pavardę arba įmonės pavadinimą paminkliniame ansamblyje, visų rėmėjų pavardės bus įrašytos istorijai Zanavykų muziejuje.

Projekto užsakovas: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Projekto partneris: VšĮ Sintautų akademija
Idėjos autorius ir įgyvendintojas: Kęstutis Dovydaitis, IĮ „Skulptūros plastika“

Rekvizitai paramai skirti:
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai; Įmonės kodas: 110068545
LT58 4010 0425 0001 3415, AB DNB bankas
Paskirtis: Parama J. Vailokaičio paminklo gamybai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Šakių atstovybės vadovas Arūnas Tarnauskas

VŠĮ Sintautų akademija
Direktorė Ingrida Jakaitienė